Ingen bindingstid

Ingen bindingstid

Vi har besluttet å fjerne bindingstiden fra våre medlemskap. Det er 2 mnd. oppsigelsestid i tillegg til den måned oppsigelsen er datert.