Vi har besluttet å fjerne bindingstiden fra våre medlemskap.

Det er 2 mnd. oppsigelsestid i tillegg til den måned oppsigelsen er datert.