Medlemsbetingelser

Det er 2 mnd. oppsigelsestid i tillegg til den måned oppsigelsen er datert.

KLAR TIL Å BLI MEDLEM?

Vi gleder oss til å ta imot deg, veilede og motivere til en god form og bedre helse!