På grunn av innskjerpede regler mht corona, stenges senteret f.o.m. tirsdag 10.11. Gjelder i 3 uker.

Solstudio er fortsatt åpent.

Avtalegirotrekk går som vanlig i november,og det vil bli kompensert ved at trekk i desember halvveres. Ved evt lenger stenging, vil trekk stoppes.